โรงพยาบาลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
ประชาสัมพันธ์
 
 

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเกาะพะงัน Welcome to Kohphangan Hospital

 • สายด่วนสุขภาพ
  สายด่วนสุขภาพจิต 1667
  สายด่วนบัตรทอง 1330
  สายด่วนประกันสังคม 1506
  สายด่วนอย.1556
  สายด่วนยาเสพติด 1165
  ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน 1669
  สายด่วนมะเร็ง 1668
  สายด่วนปลอดบุหรี่ 1600
เรื่องเล่าจากหน่วยงาน


โรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเครือข่าย

ค้นหา

facebook.com twittter google.co.th email ถึง web master
พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
หลักฐานการเบิก

รพ.เกาะพะงัน
     การก่อตั้ง  โรงพยาบาลเกาะพะงันเริ่มก่อตั้ง ปี พ.ศ.2530  เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง มีผู้อำนวยการคนแรก คือ นายแพทย์เสน่ห์   สุขกรี  โดยพื้นที่ก่อสร้างของโรงพยาบาลเกาะพะงันเป็นพื้นที่บริจาคจากนางจำเริญ  แท่งทองคำ ได้เริ่มก่อตั้ง  โรงพยาบาลมีตึกอำนวยการเพียงหลังเดียว มีแพทย์ปฎิบัติงานเพียง 1 คนจนกระทั่งปี พ.ศ. 2533  มีแพทย์ประจำการใหม่ 2 ท่าน โรงพยาบาลเกาะพะงันจะเปลี่ยนแพทย์ทุกๆ  1-2 ปี   ต่อมาปี พ.ศ. 2548  ได้ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลเกาะพะงันมีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเกาะสมุย45 กิโลเมตรและ อำเภอเมืองสุราษฎร์ ประมาณ 100 กิโลเมตร ปัจุบันผู้อำนวยการโรงพยาบาลคือ นายแพทย์ดำริห์ พุทธิพงษ
    โรงพยาบาลเกาะพะงันเดิมปี 2530  ตึกผู้ป่วยในตั้งอยู่ในอาคารหลังเดียวกับตึกผู้ป่วยนอกมีขนาด 10 เตียง จนกระทั่งวันที่ 11 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2548 ได้เปิดให้บริการอีก 1 อาคารขยายเป็นขนาด 30 เตียง เป็นอาคารที่สร้าง โดยการมอบเงิน5,000,000 บาท  จาก สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโน)และมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสบทบ อาคารผู้ป่วยในที่สร้างใหม่ชื่อว่า อาคารผู้มีพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  (เกี่ยว อุปเสโน) เป็นอาคารตึกผู้ป่วยในชั้นเดียวตั้งอยู่ด้านหลังของอาคารเดิม รับผู้ป่วย ทุกประเภท ยกเว้นรอคลอดและ ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ มีเตียงสามัญ 24 เตียง ห้องพิเศษจำนวน 5 ห้อง  ห้องแยกโรคจำนวน 1 ห้อง สำหรับรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะแพร่กระจายเชื้อหรือมีภูมิต้านทานต่ำ
วิสัยทัศน์
  เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนพื้นที่เกาะ ที่มีคุณภาพด้านบริการ และการรักษาระดับเลิศ
ของ
ภาคใต้
พันธกิจ
  มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการ ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกัน  รักษา  ฟื้นฟูสภาพ  โดยทีม
สหสาขาวิชาชีพ    ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด

ขอบเขตการให้บริการ 
     ให้บริการในระดับปฐมภูมิ    ทุติยภูมิในขอบเขตอำเภอเกาะพะงันโดยบริการผู้ป่วยในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู สุขภาพของประชาชน และให้การบริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รวมประชากรประมาณ 13,728 คน   เป็นผู้มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าประมาณ 11086 คน  การให้บริการสุขภาพเป็นไปในลักษณะของระบบเครือข่ายคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขอำเภอเกาะพะงัน  ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลเกาะพะงัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพะงันและสถานีอนามัย 6แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยตำบลเกาะพะงัน, บ้านใต้,บ้านหาดริ้น บ้านท้องนายปาน้านโฉลกหลำและสถานีอนามัยตำบลเกาะเต่า

ความสำเร็จ
     1.เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองการพัฒนาคุณภาพ HA ขั้นที่3  
     2.โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
     3.เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการส่งเสริมคุณภาพจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขรพ.เกาะพะงันเปิดบริการคลินิคทันตกรรมนอกเวลา
สายด่วน 1669 การแพทย์ฉุกเฉิน 
รณรงค์ทักทายโดยการไหว้ 
รณรงค์ประหยัดพลังงาน 
โครงการประชุมวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธาน

กินอย่างไรจึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย
อาหารเกี่ยวข้องกับการไข้ เจ็บ อย่างไร
รู้ทันเบาหวาน
เยียวยาเสียงกรนด้วยอาหาร
กลวิธีคลายเครียด
วิจัยชี้ใช้มือถือมากเสี่ยงมะเร็ง
อันตรายจากอาหาร ปิ้ง ย่าง ทอด
อันตรายจากการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ
ดื่มนมทำให้นอนหลับสบาย
เพิ่ม HDL คอเลสเตอรอล *


lสอบราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคุณลักษณะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

 


  

โครงการอบรมการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา

การเลิกสูบบุหรี่แบบมีพี่เลี้ยง

ศูนย์เยี่ยมบ้านอ.เกาะพะงัน

อาหารเช้า
การใช้ยาแบบผิดๆ
หลายคนใช้ยา
แบบผิดๆ
ดูทีวีวันละ 2
ชั่วโมง คุกคาม สุขภาพ
ถึงชีวิต
สธ.แนะล้างผักให้
สะอาดลดเชื้อ
อิโคไลปนเปื้อน
อาหารเสริมสกัด
เม็ดได้
ผลจริงหรือ


พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือรับภัยพิบัติและการลำเลียงผู้ป่วยใน ภาวะฉุกเฉินภาคใต
ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสราษฎร์ธานี
16 มิถุนายน 2554 อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

  บรรยากาศการต้อนรับ
พญ.สุภาวิดา ตันทวีวงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน

 


สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาล

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
จำนวนผู้เข้าชม


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิขสิทธิ์โดย โรงพยาบาลเกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-377034 , 077-238315
Design by : nakboonchuay@hotmail.com