Opening Hours : Monday to Sunday - 8am to 4pm
24 hour service for Emergency

KOH PHANGAN HOSPITAL

We Care About
Your Health

เราห่วงใยคุณ

Emegency Cases CALL

1669

เหตุฉุกเฉินโทร

24 Hour Service

For Emergency

Office Working Hours

  • Mon - Fri - 8:00 am. - 4:00 pm.ประชาสัมพันธ์

- นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2564

- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำเนาคำสั่ง แต่งต้่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมจริยธรรม ปี 2567

- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของโรงพยาบาลเกาะพะงัน ปี 2567

- ประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

- แผนการใช้เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

- ประชาสัมพันธ์ คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ใน รพ.เกาะพะงัน

- ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของหน่วยงาน

- แผนเงินบำรุง 2567


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NEW ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 10 อัตรา (วันประกาศ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567)

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารจิตเวช

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คศล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 80 ตรม.

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้กำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเหมารายเดือน

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมา

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมารายเดือน

- ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

- ประกาศแผนจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 165 กิโลวัตต์พีคสำหรับ รพ.เกาะพะงัน

- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย

ข้อมูลข่าวสาร

images
ไวรัสซิกา

สายด่วนโรงพยาบาลเกาะพะงัน
โทร 098-521-5409

images
D-M-H-T-T-A


คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาลเกาะพะงัน
เปิดบริการคลินิคทันตกรรมนอกเวลา

images
รณรงค์กำจัดยุงลาย

หยุดไข้เลือดออก เริ่มต้นที่ตัวเรา

images
เปิดคลินิกตรวจนอกเวลา

images
images
images
images
images
images
images
images
images


images
images