โรงพยาบาลเกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธาน

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานสนทนา
 
   

โรงพยาบาลเกาะพะงัน
ที่อยู่ 6 ม.4 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280   
โทร 077- 377034,077-238315  FAX 077-377034,238315 ต่อ 111

กลุ่มงาน
โทรศัพท
หมายเหต

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน

077-377034,077238315 ต่อ 102

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  การเงิน

077-377034,077238315 ต่อ
077-377034 ต่อ 101

 

กลุ่มการพยาบาล

    งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
   งานผู้ป่วยใน
   งานผู้ป่วยนอก
   งานห้องคลอด
    งานหน่วยจ่ายกลาง


077-377034 ต่อ
077-377034 ต่อ 121,123
077-377034 ต่อ
077-377034 ต่อ
077-377034 ต่อ
 

กลุ่มงานเทคนิกบริการ
  ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
  งานชันสูตร
  งานรังสี
  งานแพทย์แผนไทย/กายภาพ


077-377034 ต่อ 103,104
077-377034 ต่อ
077-377034 ต่อ
077-377034 ต่อ

 

ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวฯ

077-377034 ต่อ

 

งานหลักประกันสุขภาพฯ

077-377034 ต่อ 111

 

 ลิขสิทธิ์โดย โรงพยาบาลเกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-377034 , 077-238315
 
Design by : nakboonchuay@hotmail.com