โรงพยาบาลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
ประชาสัมพันธ์
 
 

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเกาะพะงัน Welcome to Kohphangan Hospital

 • สายด่วนสุขภาพ
  สายด่วนสุขภาพจิต 1667
  สายด่วนบัตรทอง 1330
  สายด่วนประกันสังคม 1506
  สายด่วนอย.1556
  สายด่วนยาเสพติด 1165
  ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน 1669
  สายด่วนมะเร็ง 1668
  สายด่วนปลอดบุหรี่ 1600
เรื่องเล่าจากหน่วยงาน


โรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเครือข่าย

ค้นหา

facebook.com twittter google.co.th email ถึง web master
พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
หลักฐานการเบิก

รพ.เกาะพะงัน
     การก่อตั้ง  โรงพยาบาลเกาะพะงันเริ่มก่อตั้ง ปี พ.ศ.2530  เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง มีผู้อำนวยการคนแรก คือ นายแพทย์เสน่ห์   สุขกรี  โดยพื้นที่ก่อสร้างของโรงพยาบาลเกาะพะงันเป็นพื้นที่บริจาคจากนางจำเริญ  แท่งทองคำ ได้เริ่มก่อตั้ง  โรงพยาบาลมีตึกอำนวยการเพียงหลังเดียว มีแพทย์ปฎิบัติงานเพียง 1 คนจนกระทั่งปี พ.ศ. 2533  มีแพทย์ประจำการใหม่ 2 ท่าน โรงพยาบาลเกาะพะงันจะเปลี่ยนแพทย์ทุกๆ  1-2 ปี   ต่อมาปี พ.ศ. 2548  ได้ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลเกาะพะงันมีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเกาะสมุย45 กิโลเมตรและ อำเภอเมืองสุราษฎร์ ประมาณ 100 กิโลเมตร
ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงพยาบาลคือ แพทย์หญิงสุภาวิดา ตันทวีวงศ์
    โรงพยาบาลเกาะพะงันเดิมปี 2530  ตึกผู้ป่วยในตั้งอยู่ในอาคารหลังเดียวกับตึกผู้ป่วยนอกมีขนาด 10 เตียง จนกระทั่งวันที่ 11 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2548 ได้เปิดให้บริการอีก 1 อาคารขยายเป็นขนาด 30 เตียง เป็นอาคารที่สร้าง โดยการมอบเงิน5,000,000 บาท  จาก สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโน)และมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสบทบ อาคารผู้ป่วยในที่สร้างใหม่ชื่อว่า อาคารผู้มีพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  (เกี่ยว อุปเสโน) เป็นอาคารตึกผู้ป่วยในชั้นเดียวตั้งอยู่ด้านหลังของอาคารเดิม รับผู้ป่วย ทุกประเภท ยกเว้นรอคลอดและ ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ มีเตียงสามัญ 24 เตียง ห้องพิเศษจำนวน 5 ห้อง  ห้องแยกโรคจำนวน 1 ห้อง สำหรับรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะแพร่กระจายเชื้อหรือมีภูมิต้านทานต่ำ
วิสัยทัศน์
 เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นเลิศด้านสาธารณสุขทางทะเลภายในปี 2564
พันธกิจ
  มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการ ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกัน  รักษา  ฟื้นฟูสภาพ  โดยทีม
สหสาขาวิชาชีพ    ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด
ขอบเขตการให้บริการ 

     ให้บริการในระดับปฐมภูมิ    ทุติยภูมิในขอบเขตอำเภอเกาะพะงันโดยบริการผู้ป่วยในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู สุขภาพของประชาชน และให้การบริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รวมประชากรประมาณ 13,728 คน   เป็นผู้มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าประมาณ 11086 คน  การให้บริการสุขภาพเป็นไปในลักษณะของระบบเครือข่ายคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขอำเภอเกาะพะงัน  ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลเกาะพะงัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพะงันและสถานีอนามัย 6แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยตำบลเกาะพะงัน, บ้านใต้,บ้านหาดริ้น บ้านท้องนายปาน้านโฉลกหลำและสถานีอนามัยตำบลเกาะเต่า

ความสำเร็จ
     1.เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองการพัฒนาคุณภาพ HA ขั้นที่3  
     2.โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
     3.เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการส่งเสริมคุณภาพจากกรมอนามัย กระทร
วงสาธารณสุข
 รพ.เกาะพะงันเปิดบริการคลินิคทันตกรรมนอกเวลา
สายด่วน 1669 การแพทย์ฉุกเฉิน 
รณรงค์ประหยัดพลังงาน 

แผนปราบปรามการทุจริตปี2561

แผนป้องกันการทุจริตปี 2561
คู่มือเเนวทางการดำเนินงาน
แนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
รายงานสถาณการณ์การบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุน
แต่งตั้งบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส
เอกสารการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัเลือกเป็นลูกจ้างเหมา

EB3หน่วยงานมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB1หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
EB2หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB4หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบกินอย่างไรจึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย
อาหารเกี่ยวข้องกับการไข้ เจ็บ อย่างไร
รู้ทันเบาหวาน
เยียวยาเสียงกรนด้วยอาหาร
กลวิธีคลายเครียด
วิจัยชี้ใช้มือถือมากเสี่ยงมะเร็ง
อันตรายจากอาหาร ปิ้ง ย่าง ทอด
อันตรายจากการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ
ดื่มนมทำให้นอนหลับสบาย
เพิ่ม HDL คอเลสเตอรอล *การแต่งตั้งกรรมการรับเรื่อง
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนรพ.เกาะพะงัน
รายงานเรื่องร้องเรียน
ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย
ผังขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนรพ.เกาะพะงัน
แผนการจัดซื้อ
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขนาดหม้อแปลงและติดตั้งระบบสายเมนไฟฟ้า
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยใน
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อที่ดิน จำนวน 5 ไร่
ประกาศแผนจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมห้องพิเศษรวมอาคารผู้ป่วยใน

หน่วยงานเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
ผู้ม่ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน
ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาส่วมในการดำเนินโครงการตามภาระกิจหลัก
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมห้องพิเศษรวม อาคารผู้ป่วยใน ครั้งที่ 1
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมห้องพิเศษรวม อาคารผู้ป่วยใน ครั้งที่ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 38 ชุด
ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเกาะเต่า
รับสมัครบุคลากรเกาะพะงัน


  

อาหารเช้า
การใช้ยาแบบผิดๆ
หลายคนใช้ยา
แบบผิดๆ
ดูทีวีวันละ 2
ชั่วโมง คุกคาม สุขภาพ
ถึงชีวิต
สธ.แนะล้างผักให้
สะอาดลดเชื้อ
อิโคไลปนเปื้อน
อาหารเสริมสกัด
เม็ดได้
ผลจริงหรือ

 

แพทย์วรวุฒิ พัฒนโถครัตนา
นพ.วรวุฒิ พัฒนโภครัตนา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน

 


สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาล

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
จำนวนผู้เข้าชม


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิขสิทธิ์โดย โรงพยาบาลเกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-377034 , 077-238315
Design by : nakboonchuay@hotmail.com